Checklist houtopstanden

51dc6c3a45d74d7985678f88eaa96f07_one1
Stappen
Stap 1|7 Checklist

Checklist meldingsplicht houtopstanden

De Wet Natuurbescherming (Wnb) regelt per 1-1-2017 de velling van houtopstanden en vervangt daarmee de oude Boswet (artikelen 4.1 t/m 4.6). De provinciale ‘Verordening uitvoering Wet Natuurbescherming Zuid-Holland’ geeft hier nadere invulling aan (art. 7.1 t/m 7.6). Deze checklist kan worden doorlopen om een antwoord te krijgen op de vraag of u een kapmelding moet doen.

Definitie en reikwijdte

Heeft de te vellen houtopstand, welke als zelfstandige eenheid karakteriseert, een oppervlakte van 1000 m2 (10 are) of meer en/of gaat het om een rijbeplanting met meer dan 20 bomen gerekend over het totaal aantal rijen?

U dient 1 keuze te maken.