Jaaropgave grondwater

97347f971ee9445181a7c677c0d7175d_inp1
Stappen
Stap 1|6 Inrichting

Gemeten opgepompte en teruggevoerde hoeveelheden grondwater

Conform:
Waterverordeningen Zuid-Holland
Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland

Dit formulier moet jaarlijks voor 1 april worden ingevuld.

Vul uw bedrijfsnaam in.
U dient het inrichtingsnummer op te geven.
U dient aan te geven welke vergunning het betreft.