Jaaropgave grondwater

7207d28140bc4d2b8a9116abed4f46d2_inp1
Stappen
Stap 1|6 Inrichting

Gemeten opgepompte en teruggevoerde hoeveelheden grondwater

Conform:
Waterverordeningen Zuid-Holland
Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland

Dit formulier moet jaarlijks voor 1 april worden ingevuld.

Vul uw bedrijfsnaam in.
U dient een geldig nummer op te geven.
U dient aan te geven welke vergunning het betreft.