Jaaropgave grondwater

21d6197ff2cd42b09bb47ad24d2a3499_inp1
Stappen
Stap 1|6 Inrichting

Gemeten opgepompte en teruggevoerde hoeveelheden grondwater

Conform:
Waterverordeningen Zuid-Holland
Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland

Dit formulier moet jaarlijks voor 1 april worden ingevuld.

Vul uw bedrijfsnaam in.
U dient een geldig nummer op te geven.
U dient aan te geven welke vergunning het betreft.