Jaaropgave grondwater

8ec459b09a734d3e85e300a18560e799_inp1
Stappen
Stap 1|6 Inrichting

Gemeten opgepompte en teruggevoerde hoeveelheden grondwater

Conform:
Waterverordeningen Zuid-Holland
Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland

Dit formulier moet jaarlijks voor 1 mei worden ingevuld.

Vul uw bedrijfsnaam in.
U dient een geldig nummer op te geven.
U dient aan te geven welke vergunning het betreft.