Meldingsformulier overlast (TH)

f92f61a0b9d6468e8548d071cf36ac19_sel1
Stappen
Stap 1|4 Beschrijvng van overlast

Melding overlast

Categorieen overlast
Er moet een categorie worden aangeven.
Geef zo goed mogelijk aan hoe de melder de overlast omschrijft.
Geef een geldige datum op.
Geef de tijd weer in uu:mm.
Geef zo goed mogelijk aan waar de melder de overlast ervaart. Binnen/buiten, in de slaap- of woonkamer etc.
Dagelijk of per x uur
Bijvoorbeeld airco buurman