Vooroverleg aanvraag vergunning

a42e9885906e4406bd1ee605f3a8aa16_one1
Stappen
Stap 1|6 Contactgegevens

NB. Let wel, dit kan ook gaan om een vooroverleg voor een aanvraag ontheffing, maatwerkbesluit of andere beschikking.

U dient een optie te selecteren.
Voor een vooroverleg in het kader van de Waterwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt verwezen naar het Omgevingsloket Online.

U dient een optie te selecteren.