Vooroverleg aanvraag vergunning

b1f49211332f42b2b8ca5fdb6a2b0452_one1
Stappen
Stap 1|6 Contactgegevens

NB. Let wel, dit kan ook gaan om een vooroverleg voor een aanvraag ontheffing, maatwerkbesluit of andere beschikking.

U dient een optie te selecteren.
Voor een vooroverleg in het kader van de Waterwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt verwezen naar het Omgevingsloket Online.

U dient een optie te selecteren.